info

Có thể sử dụng các chức năng của Japan Transit Planner sau khi đăng nhập có trả phí.

Japan Transit Plannerのこちらの機能は有料登録してご利用いただけます。
Bản đồ

地図

MAP

Các bản đồ hiển thị từ kết quả tìm kiếm sẽ giải quyết mọi vấn đề và lo ngại của bạn về một miền đất lạ!

検索結果から地図が表示できるので、初めての土地でも安心!
Tùy chọn Lộ trình

検索条件設定

vehicles close

Bạn có thể tùy chỉnh điều kiện tìm kiếm. Có thể sử dụng chức năng Máy bay, Ưu tiên tàu dừng mỗi ga và các Tàu Ưu tiên.

検索時の条件設定でカスタマイズできます・「飛行機利用設定(Airplane)」・「各駅停車優先検索(Prefer to Use Local Train)」・「優先列車設定(Preferred Trains)」上記機能が使えます。Kết quả tìm kiếm

検索結果

vehicles close

Có sẵn thông tin về vị trí lên tàu và số theo dõi. Thông tin dễ hiểu sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm chuyển tuyến của bạn, giúp chuyến đi của bạn suôn sẻ hơn và thuận tiện hơn!

乗車位置・発着ホーム番線がわかります。検索結果に乗換時に便利な情報を表示します。次の移動がスムーズになります。

Timetable of way stations

Có sẵn thời gian biểu của các ga xép.

途中駅の時刻表がわかります。