เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โตเกียว : ชินคันเซ็นโนะโซะมิ ปลายทาง ชินโอซาก้า/ฮะคะตะ

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

29/09/2020 11:30 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:30 出発

11:30

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข29 ฮะคะตะ

始発のぞみ 29号 博多 行

11:51

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข89 ฮิโรชิมะ

始発のぞみ 89号 広島 行

12:00
12:00

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข227 ชินโอซาก้า

始発のぞみ 227号 新大阪 行

12:09

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข31 ฮะคะตะ

始発のぞみ 31号 博多 行

12:18

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข347 ชินโอซาก้า

始発のぞみ 347号 新大阪 行

12:30

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข33 ฮะคะตะ

始発のぞみ 33号 博多 行

12:51

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข91 ฮิโรชิมะ

始発のぞみ 91号 広島 行