Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tàu Nhanh Tuyến Sobu Hướng tới Chiba

東京 : 総武線快速 千葉方面

03/12/2020 16:54 Nơi xuất phát

2020/12/03 16:54 出発

16:54

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Kazusa-Ichinomiya

総武線快速 上総一ノ宮 行

17:00
17:05

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Tuyến Sobu Tsudanuma

始発総武線快速 津田沼 行

17:09

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Nhà ga 1, sân bay Narita

総武線快速 成田空港 行

17:15

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Tuyến Sobu Chiba

始発総武線快速 千葉 行

17:19

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Tsudanuma

総武線快速 津田沼 行

17:25

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Chiba

総武線快速 千葉 行

17:35

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Tuyến Sobu Tsudanuma

始発総武線快速 津田沼 行

17:39

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Kimitsu

総武線快速 君津 行

17:44

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Tuyến Sobu Chiba

始発総武線快速 千葉 行

17:49

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Nhà ga 1, sân bay Narita

総武線快速 成田空港 行

17:55

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Kazusa-Ichinomiya

総武線快速 上総一ノ宮 行