Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tuyến Keihin-Tohoku PhíaOfuna

東京 : 京浜東北線 大船方面

01/01/1970 16:18 Nơi xuất phát

1970/01/01 16:18 出発

16:18

Tuyến Keihin-Tohoku Kamata(Tokyo)

京浜東北線 蒲田 行

16:23

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:28

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:33

Tuyến Keihin-Tohoku Kamata(Tokyo)

京浜東北線 蒲田 行

16:38

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:43

Tuyến Keihin-Tohoku Kamata(Tokyo)

京浜東北線 蒲田 行

16:48

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:53

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:57

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

17:00
17:02

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:06

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

17:11

Tuyến Keihin-Tohoku Sakuragicho

京浜東北線 桜木町 行

17:15

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:19

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:23

Tuyến Keihin-Tohoku Tsurumi

京浜東北線 鶴見 行

17:27

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:31

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

17:35

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:39

Tuyến Keihin-Tohoku Sakuragicho

京浜東北線 桜木町 行

17:43

Tuyến Keihin-Tohoku Tsurumi

京浜東北線 鶴見 行

17:47

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:51

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

17:55

Tuyến Keihin-Tohoku Tsurumi

京浜東北線 鶴見 行

17:59

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行