Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Hướng tới Shinosaka-Hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

01/01/1970 16:20 Nơi xuất phát

1970/01/01 16:20 出発

16:20

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số239 Shin-Osaka

始発のぞみ 239号 新大阪 行

16:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số49 Hakata

始発のぞみ 49号 博多 行

16:40

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số241 Shin-Osaka

始発のぞみ 241号 新大阪 行

16:50

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số51 Hakata

始発のぞみ 51号 博多 行

17:00
17:00

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số243 Shin-Osaka

始発のぞみ 243号 新大阪 行

17:10

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số53 Hakata

始発のぞみ 53号 博多 行

17:20

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số245 Shin-Osaka

始発のぞみ 245号 新大阪 行

17:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số55 Hakata

始発のぞみ 55号 博多 行

17:40

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số247 Shin-Osaka

始発のぞみ 247号 新大阪 行

17:50

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số119 Hiroshima

始発のぞみ 119号 広島 行