Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Kyoto : Tuyến Nara Hướng tới Nara

京都 : 奈良線 奈良方面

01/01/1970 18:52 Nơi xuất phát

1970/01/01 18:52 出発

18:52

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

19:00
19:06

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Tàu Nhanh Nara

始発奈良線快速 奈良 行

19:10

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Joyo

始発奈良線 城陽 行

19:24

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Uji(Kyoto)

始発奈良線 宇治(京都) 行

19:36

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Tàu Nhanh Theo Từng Đoạn Nara

始発奈良線区間快速 奈良 行

19:40

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

19:54

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Joyo

始発奈良線 城陽 行