Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Kyoto : Tuyến Nara Hướng tới Nara

京都 : 奈良線 奈良方面

01/01/1970 19:24 Nơi xuất phát

1970/01/01 19:24 出発

19:24

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Uji(Kyoto)

始発奈良線 宇治(京都) 行

19:36

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Tàu Nhanh Theo Từng Đoạn Nara

始発奈良線区間快速 奈良 行

19:40

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

19:54

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Joyo

始発奈良線 城陽 行

20:00
20:06

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Tàu Nhanh Theo Từng Đoạn Nara

始発奈良線区間快速 奈良 行

20:10

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

20:24

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Uji(Kyoto)

始発奈良線 宇治(京都) 行

20:36

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Tàu Nhanh Theo Từng Đoạn Nara

始発奈良線区間快速 奈良 行

20:40

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

20:54

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Joyo

始発奈良線 城陽 行