Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Kyoto Eki : Kyoto & Osaka-Hiroshima:Tốc hành Ban ngày Seishun Hướng tới Hiroshima Eki Shinkansenguchi

京都駅 : 京都・大阪~広島:青春昼特急 広島駅新幹線口方面

29/09/2020 16:30 Nơi xuất phát

2020/09/29 16:30 出発

16:30

Chuyến tàu Đầu tiênTốc hành Ban ngày Seishun Hiroshima 3号 Hiroshima Eki Shinkansenguchi{Xe buýt Cao tốc}

始発青春昼特急広島 3号 広島駅新幹線口〔高速バス〕 行