Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo Eki : Tokyo & Shinjuku-Hiroshima Hướng tới Trung tâm Xe buýt Hiroshima

東京駅 : 東京・新宿~広島 広島BC方面

29/09/2020 20:00 Nơi xuất phát

2020/09/29 20:00 出発

20:00
20:00

Chuyến tàu Đầu tiênNew Breeze 1号 Trung tâm Xe buýt Hiroshima{Xe buýt Cao tốc}

始発ニューブリーズ 1号 広島BC〔高速バス〕 行