เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โอคายามะ : มิซุโฮะชินคันเซ็น ปลายทาง คาโงชิมะชูโอ

岡山 : 新幹線みずほ 鹿児島中央方面

29/09/2020 06:51 ออกจากสถานี

2020/09/29 06:51 出発

6:00
06:51

มิซุโฮะ หมายเลข601 คาโงชิมะชูโอ

みずほ 601号 鹿児島中央 行