เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โอคายามะ : โทไคโด-ซันโยชินคันเซ็น ปลายทาง ฮะคะตะ

岡山 : 東海道・山陽新幹線 博多方面

29/09/2020 07:03 ออกจากสถานี

2020/09/29 07:03 出発

07:03

ฮิคะริ หมายเลข591 ฮะคะตะ

ひかり 591号 博多 行

07:15

ซากุระ หมายเลข541 คาโงชิมะชูโอ

さくら 541号 鹿児島中央 行

07:22

รถไฟขบวนแรกโคะดะมะ หมายเลข837 ฮะคะตะ

始発こだま 837号 博多 行

07:41

ซากุระ หมายเลข543 คาโงชิมะชูโอ

さくら 543号 鹿児島中央 行

07:47

โคะดะมะ หมายเลข839 ฮะคะตะ

こだま 839号 博多 行

07:56

โนะโซะมิ หมายเลข75 ฮะคะตะ

のぞみ 75号 博多 行

8:00
08:05

ซากุระ หมายเลข545 คาโงชิมะชูโอ

さくら 545号 鹿児島中央 行

08:10

โคะดะมะ หมายเลข841 ฮะคะตะ

こだま 841号 博多 行

08:25

ฮิคะริ หมายเลข531 ฮะคะตะ

ひかり 531号 博多 行

08:36

มิซุโฮะ หมายเลข603 คาโงชิมะชูโอ

みずほ 603号 鹿児島中央 行

08:42

โนะโซะมิ หมายเลข77 ฮะคะตะ

のぞみ 77号 博多 行

08:54

ซากุระ หมายเลข547 คาโงชิมะชูโอ

さくら 547号 鹿児島中央 行