เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โตเกียว : สายโจบัน ปลายทาง โทะริเดะ/สึชิอุระ

東京 : 常磐線 取手・土浦方面

29/09/2020 11:03 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:03 出発

11:03

สายโจบัน เร็วพิเศษ สึชิอุระ

常磐線特別快速 土浦 行

11:23

โทะคิวะ หมายเลข59 คะสึตะ

ときわ 59号 勝田 行

11:26

สายโจบัน สึชิอุระ

常磐線 土浦 行

11:53

สายฮิตะชิ หมายเลข11 อิวะกิ(ฟุกุชิมะ)

ひたち 11号 いわき 行

12:00
12:03

สายโจบัน เร็วพิเศษ สึชิอุระ

常磐線特別快速 土浦 行

12:23

โทะคิวะ หมายเลข61 คะสึตะ

ときわ 61号 勝田 行

12:26

สายโจบัน สึชิอุระ

常磐線 土浦 行

12:53

สายฮิตะชิ หมายเลข13 เซ็นได(มิยางิ)

ひたち 13号 仙台 行