เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โตเกียว : สายโซบุเซ็นไคโซะคุ ปลายทาง ชิบะ

東京 : 総武線快速 千葉方面

29/09/2020 11:06 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:06 出発

11:06

รถไฟขบวนแรกสายโซบุเซ็นไคโซะคุ ชิบะ

始発総武線快速 千葉 行

11:15

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

総武線快速 成田空港 行

11:26

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ ชิบะ

総武線快速 千葉 行

11:43

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ ชิบะ

総武線快速 千葉 行

11:54

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ คิมิสึ

総武線快速 君津 行

12:00
12:06

รถไฟขบวนแรกสายโซบุเซ็นไคโซะคุ ชิบะ

始発総武線快速 千葉 行

12:15

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

総武線快速 成田空港 行

12:24

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ ชิบะ

総武線快速 千葉 行

12:36

รถไฟขบวนแรกสายโซบุเซ็นไคโซะคุ ชิบะ

始発総武線快速 千葉 行

12:45

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

総武線快速 成田空港 行

12:55

สายโซบุเซ็นไคโซะคุ คิมิสึ

総武線快速 君津 行