เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

คันดะ(โตเกียว) : สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า ปลายทาง อะซากุซะ

神田(東京) : 東京メトロ銀座線 浅草方面

29/09/2020 11:08 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:08 出発

11:08

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:11

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:14

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:17

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:20

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:23

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:26

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:29

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:32

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:35

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:38

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:41

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:44

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:47

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:50

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:53

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:56

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:59

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:00
12:02

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:05

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:08

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:11

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:14

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:17

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:20

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:23

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:26

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:29

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:32

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:35

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:38

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:41

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:44

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:47

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:50

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:53

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:56

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行

12:59

สายโตเกียวเมโทร-กินซ่า อะซากุซะ

東京メトロ銀座線 浅草 行