เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โอเตะมะจิ(โตเกียว) : สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง ปลายทาง โอะชิอะเงะ

大手町(東京) : 東京メトロ半蔵門線 押上方面

29/09/2020 11:09 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:09 出発

11:09

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:14

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:19

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค มินะมิคุริฮะชิ

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

11:24

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:29

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:34

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:39

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:44

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:49

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค มินะมิคุริฮะชิ

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

11:54

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:59

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:00
12:04

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:09

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:14

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:19

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค มินะมิคุริฮะชิ

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

12:24

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:29

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:34

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:39

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:44

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:49

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค มินะมิคุริฮะชิ

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

12:54

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:59

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行