เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

ฮิงะชินิฮมบะชิ : สายโทเอ-อะซะกุซะ ปลายทาง โอะชิอะเงะ

東日本橋 : 都営浅草線 押上方面

29/09/2020 11:20 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:20 出発

11:20

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線快速 成田空港 行

11:25

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

11:30

สายโทเอ-อะซะกุซะ อะโอโตะ

都営浅草線 青砥 行

11:34

โทะเออะซะคุซะเซ็นแอร์พอร์ตไคโทกุ เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線エアポート快特 成田空港 行

11:40

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เคเซซะกุระ

都営浅草線快速 京成佐倉 行

11:45

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

11:50

สายโทเอ-อะซะกุซะ เคเซทะคะซะโงะ

都営浅草線 京成高砂 行

11:54

โทะเออะซะคุซะเซ็นแอร์พอร์ตไคโทกุ อะโอโตะ

都営浅草線エアポート快特 青砥 行

12:00
12:00

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線快速 成田空港 行

12:05

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

12:10

สายโทเอ-อะซะกุซะ อะโอโตะ

都営浅草線 青砥 行

12:14

โทะเออะซะคุซะเซ็นแอร์พอร์ตไคโทกุ เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線エアポート快特 成田空港 行

12:20

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เคเซซะกุระ

都営浅草線快速 京成佐倉 行

12:25

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

12:30

สายโทเอ-อะซะกุซะ เคเซทะคะซะโงะ

都営浅草線 京成高砂 行

12:34

โทะเออะซะคุซะเซ็นแอร์พอร์ตไคโทกุ อะโอโตะ

都営浅草線エアポート快特 青砥 行

12:40

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線快速 成田空港 行

12:45

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

12:50

สายโทเอ-อะซะกุซะ อะโอโตะ

都営浅草線 青砥 行

12:54

โทะเออะซะคุซะเซ็นแอร์พอร์ตไคโทกุ เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線エアポート快特 成田空港 行