เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โตเกียว : สายเคฮิงโทโฮกุ ปลายทาง โอฟุนะ

東京 : 京浜東北線 大船方面

29/09/2020 11:21 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:21 出発

11:21

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว อิโซะโงะ

京浜東北線快速 磯子 行

11:26

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

11:31

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว คะมะตะ(โตเกียว)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:36

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

11:41

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว อิโซะโงะ

京浜東北線快速 磯子 行

11:46

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

11:51

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว คะมะตะ(โตเกียว)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:56

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

12:00
12:01

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว อิโซะโงะ

京浜東北線快速 磯子 行

12:06

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

12:11

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว คะมะตะ(โตเกียว)

京浜東北線快速 蒲田 行

12:16

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

12:21

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว อิโซะโงะ

京浜東北線快速 磯子 行

12:26

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

12:31

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว คะมะตะ(โตเกียว)

京浜東北線快速 蒲田 行

12:36

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

12:41

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว อิโซะโงะ

京浜東北線快速 磯子 行

12:46

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行

12:51

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว คะมะตะ(โตเกียว)

京浜東北線快速 蒲田 行

12:56

สายเคฮิงโทโฮกุ เร็ว โอฟุนะ

京浜東北線快速 大船 行