เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

คินชิโจ : สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง ปลายทาง โอะชิอะเงะ

錦糸町 : 東京メトロ半蔵門線 押上方面

29/09/2020 11:22 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:22 出発

11:22

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:27

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:32

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค มินะมิคุริฮะชิ

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

11:37

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:42

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:47

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:52

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:57

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:00
12:02

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค มินะมิคุริฮะชิ

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

12:07

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:12

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:17

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:22

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:27

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:32

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค มินะมิคุริฮะชิ

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

12:37

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:42

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:47

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行

12:52

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง คิวโค คุคิ(ไซตะมะ)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

12:57

สายโตเกียวเมโทร-ฮันโซมง โอะชิอะเงะ

東京メトロ半蔵門線 押上 行