เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

อะซากุซะบาชิ : สายโทเอ-อะซะกุซะ ปลายทาง โอะชิอะเงะ

浅草橋 : 都営浅草線 押上方面

29/09/2020 11:22 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:22 出発

11:22

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線快速 成田空港 行

11:26

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

11:32

สายโทเอ-อะซะกุซะ อะโอโตะ

都営浅草線 青砥 行

11:42

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เคเซซะกุระ

都営浅草線快速 京成佐倉 行

11:46

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

11:52

สายโทเอ-อะซะกุซะ เคเซทะคะซะโงะ

都営浅草線 京成高砂 行

12:00
12:02

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線快速 成田空港 行

12:06

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

12:12

สายโทเอ-อะซะกุซะ อะโอโตะ

都営浅草線 青砥 行

12:22

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เคเซซะกุระ

都営浅草線快速 京成佐倉 行

12:26

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

12:32

สายโทเอ-อะซะกุซะ เคเซทะคะซะโงะ

都営浅草線 京成高砂 行

12:42

สายโทเอ-อะซะกุซะ เร็ว เทอร์มินัล 1, สนามบิน นะริทะ

都営浅草線快速 成田空港 行

12:46

สายโทเอ-อะซะกุซะ อิมบะนิฮน-อิได

都営浅草線 印旛日本医大 行

12:52

สายโทเอ-อะซะกุซะ อะโอโตะ

都営浅草線 青砥 行