เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

โตเกียว : โทไคโด-ซันโยชินคันเซ็น ปลายทาง ชินโอซาก้า/ฮะคะตะ

東京 : 東海道・山陽新幹線 新大阪・博多方面

29/09/2020 11:33 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:33 出発

11:33

รถไฟขบวนแรกฮิคะริ หมายเลข641 ชินโอซาก้า

始発ひかり 641号 新大阪 行

11:51

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข89 ฮิโรชิมะ

始発のぞみ 89号 広島 行

11:57

รถไฟขบวนแรกโคะดะมะ หมายเลข723 ชินโอซาก้า

始発こだま 723号 新大阪 行

12:00
12:00

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข227 ชินโอซาก้า

始発のぞみ 227号 新大阪 行

12:03

รถไฟขบวนแรกฮิคะริ หมายเลข511 โอคายามะ

始発ひかり 511号 岡山 行

12:09

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข31 ฮะคะตะ

始発のぞみ 31号 博多 行

12:18

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข347 ชินโอซาก้า

始発のぞみ 347号 新大阪 行

12:27

รถไฟขบวนแรกโคะดะมะ หมายเลข725 นาโงยะ

始発こだま 725号 名古屋 行

12:30

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข33 ฮะคะตะ

始発のぞみ 33号 博多 行

12:33

รถไฟขบวนแรกฮิคะริ หมายเลข643 ชินโอซาก้า

始発ひかり 643号 新大阪 行

12:51

รถไฟขบวนแรกโนะโซะมิ หมายเลข91 ฮิโรชิมะ

始発のぞみ 91号 広島 行

12:57

รถไฟขบวนแรกโคะดะมะ หมายเลข727 ชินโอซาก้า

始発こだま 727号 新大阪 行