เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

ฮิโรชิมะ คูโค : สายสนามบินฮิโรชิมะ [ฮิโรชิมะ] ปลายทาง ทานาคามาชิ [เมืองฮิโรชิม่า]

広島空港 : 広島空港線[広島] 田中町[広島市]方面

29/09/2020 15:00 ออกจากสถานี

2020/09/29 15:00 出発

15:00

รถไฟขบวนแรกสายสนามบินฮิโรชิมะ [ฮิโรชิมะ] ฮิโรชิมะ ศูนย์รถโดยสาร{แอร์พอร์ตชัทเทิ้ลบัส}

始発広島空港線[広島] 広島BC〔空港連絡バス〕 行