โตเกียว - โตเกียว สกายทรี{จุดเที่ยวชม}

東京 - 東京スカイツリー〔スポット〕

29/09/2020 11:01 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:01 発

เส้นทาง

7

11:03 → 11:53
ชม.50 น. ตั๋ว380 เงินเยน

11:03

โตเกียว

東京

ตั๋ว / 160 เงินเยน (ไป อุเอโนะ)

เจอาร์เจอาร์

สายอุเอะโนะโตเกียวไลน์ เร็วพิเศษ (ปลายทาง สึชิอุระ)

上野東京ライン特別快速(土浦行)

5น.

11:08

อุเอโนะ

上野

Transfer

เปลี่ยนขบวน

乗換

เปลี่ยนขบวน 10 น.
รอ 7 น.

11:25

JR上野駅公園口〔東武バスセントラル〕

JR上野駅公園口〔東武バスセントラル〕

ตั๋ว / 220 เงินเยน (ไป โตเกียว สกาย ทรี ทาวน์{โทบุ บัส เซ็นทรัล})

รถประจำทาง

สกาย ทรี ชัทเทิล [อุเอะโนะ/อาซากุซะ ไลน์] (ปลายทาง โตเกียว สกาย ทรี ทาวน์)

スカイツリーシャトル[上野・浅草線](東京スカイツリータウン行)

28น.

11:53

โตเกียว สกาย ทรี ทาวน์{โทบุ บัส เซ็นทรัล}

東京スカイツリータウン〔東武バスセントラル〕

เดิน

เดิน

徒歩

(11:53)

โตเกียว สกายทรี

東京スカイツリー