เมนู

เค็มบะคุโดม-มาเอะ(ชานชาลา ทิศทาง มิยาจิมะ-กุชิ (ข้างตะวันตก))

原爆ドーム前(宮島口方面ホーム(西側))

โดมปรมาณู

原爆ドーム