info

Có thể sử dụng các chức năng của Japan Transit Planner sau khi đăng nhập có trả phí.

Japan Transit Plannerのこちらの機能は有料登録してご利用いただけます。Tùy chọn Lộ trình

検索条件設定

vehicles close

Bạn có thể tùy chỉnh điều kiện tìm kiếm. Có thể sử dụng chức năng Máy bay, Ưu tiên tàu dừng mỗi ga và các Tàu Ưu tiên.

検索時の条件設定でカスタマイズできます・「飛行機利用設定(Airplane)」・「各駅停車優先検索(Prefer to Use Local Train)」・「優先列車設定(Preferred Trains)」上記機能が使えます。Kết quả tìm kiếm

検索結果

vehicles close

Có sẵn thông tin về vị trí lên tàu và số theo dõi. Thông tin dễ hiểu sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm chuyển tuyến của bạn, giúp chuyến đi của bạn suôn sẻ hơn và thuận tiện hơn!

乗車位置・発着ホーム番線がわかります。検索結果に乗換時に便利な情報を表示します。次の移動がスムーズになります。

Timetable of way stations

Có sẵn thời gian biểu của các ga xép.

途中駅の時刻表がわかります。Phí Thông tin

情報料

Cần phải mua vé để trả phí thông tin khi sử dụng Dịch vụ.

本サービスのご利用には、情報料としてチケット購入が必要となります。

Mua vé

(Bao gồm thuế)

購入チケット

(税込)

Giá vé tháng

330 Yên

月額

330円

Vé 90 ngày

990 Yên

90日間

990円

Vé 365 ngày

3740 Yên

365日間

3740円