Menu

Setting & Language
Close ×

Shinagawa : Shinkansen Nozomi Toward Shin-Osaka:hakata

品川 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

01/13/2019 06:00 Depart

2019/01/13 06:00 出発

6:00
06:00

Dept.Nozomi No.99 For Hakata

始発のぞみ 99号 博多 行

06:07

Nozomi No.1 For Hakata

のぞみ 1号 博多 行

06:23

Nozomi No.3 For Hakata

のぞみ 3号 博多 行

06:37

Nozomi No.5 For Hakata

のぞみ 5号 博多 行

06:57

Nozomi No.7 For Hakata

のぞみ 7号 博多 行

7:00
07:07

Nozomi No.203 For Shin-Osaka

のぞみ 203号 新大阪 行

07:17

Nozomi No.9 For Hakata

のぞみ 9号 博多 行

07:37

Nozomi No.11 For Hakata

のぞみ 11号 博多 行

07:47

Nozomi No.101 For Hiroshima

のぞみ 101号 広島 行

07:57

Nozomi No.13 For Hakata

のぞみ 13号 博多 行