Menu

Setting & Language
Close ×

Kanazawa : Hokuriku-Shinkansen Toward Tokyo

02/07/2018 08:48 Depart

08:48

Dept.Kagayaki No.506 For Tokyo

9:00
09:21

Dept.Hakutaka No.558 For Tokyo

09:46

Dept.Kagayaki No.508 For Tokyo

09:49

Dept.Tsurugi No.704 For Toyama