Menu

Setting & Language
Close ×

Kashiharajingu-Mae : Kintetsu-Yoshino Line Toward Yoshino(Nara)

04/14/2018 09:59 Depart

10:16

Sakura Liner For Yoshino(Nara)

10:30

Kintetsu-Yoshino Line For Yoshino(Nara)

10:47

Sight-Seeing Limited Express Blue Symphony For Yoshino(Nara)

10:58

Kintetsu-Yoshino Line For Yoshino(Nara)

11:00
11:16

Kintetsu Limited Express For Yoshino(Nara)

11:30

Kintetsu-Yoshino Line For Yoshino(Nara)

11:47

Kintetsu Limited Express For Yoshino(Nara)

11:58

Kintetsu-Yoshino Line For Yoshino(Nara)