Menu

Setting & Language
Close ×

Tokyo : Tohoku-Hokkaido Shinkansen Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 06:04 Depart

6:00
06:04

Dept.Yamabiko No.51 For Morioka

06:20

Dept.Yamabiko No.201 For Sendai(Miyagi)

06:32

Dept.Hayabusa No.1 For Shin-Hakodate-Hokuto

06:40

Dept.Yamabiko No.203 For Sendai(Miyagi)

7:00
07:00

Dept.Hayabusa No.3 For Shin-Aomori

07:08

Dept.Yamabiko No.123 For Sendai(Miyagi)

07:12

Dept.Nasuno No.251 For Nasushiobara

07:16

Dept.Hayabusa No.101 For Morioka

07:32

Dept.Hayabusa No.5 For Shin-Aomori

07:40

Dept.Yamabiko No.125 For Sendai(Miyagi)

07:44

Dept.Yamabiko No.205 For Sendai(Miyagi)

07:56

Dept.Hayabusa No.103 For Morioka