Menu

Setting & Language
Close ×

Omiya(Saitama) : Tohoku-Hokkaido Shinkansen Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 06:30 Depart

6:00
06:30

Yamabiko No.51 For Morioka

06:46

Yamabiko No.201 For Sendai(Miyagi)

7:00
07:06

Yamabiko No.203 For Sendai(Miyagi)

07:34

Yamabiko No.123 For Sendai(Miyagi)

07:38

Nasuno No.251 For Nasushiobara

07:38

Nasuno No.251 For Nasushiobara