Menu

Setting & Language
Close ×

Omiya(Saitama) : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 06:58 Depart

07:33

Hayabusa No.3 For Shin-Aomori

07:41

Hayabusa No.101 For Morioka

07:57

Hayabusa No.5 For Shin-Aomori

8:00
08:21

Hayabusa No.103 For Morioka

08:43

Hayabusa No.7 For Shin-Hakodate-Hokuto