Menu

Setting & Language
Close ×

Sendai(Miyagi) : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 08:06 Depart

08:06

Hayabusa No.1 For Shin-Hakodate-Hokuto

08:40

Hayabusa No.3 For Shin-Aomori

08:51

Hayabusa No.101 For Morioka

9:00
09:05

Hayabusa No.5 For Shin-Aomori

09:37

Hayabusa No.103 For Morioka

09:52

Hayabusa No.7 For Shin-Hakodate-Hokuto