Menu

Setting & Language
Close ×

Omiya(Saitama) : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 10:00 Depart

10:00

Hayabusa No.13 For Shin-Hakodate-Hokuto

10:30

Hayabusa No.15 For Sendai(Miyagi)

10:46

Hayabusa No.17 For Shin-Aomori

11:00
11:10

Hayabusa No.19 For Shin-Hakodate-Hokuto

11:46

Hayabusa No.21 For Shin-Aomori