Menu

Setting & Language
Close ×

Omiya(Saitama) : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 10:46 Depart

10:46

Hayabusa No.17 For Shin-Aomori

11:00
11:10

Hayabusa No.19 For Shin-Hakodate-Hokuto

11:46

Hayabusa No.21 For Shin-Aomori