Menu

Setting & Language
Close ×

Shin-Hakodate-Hokuto : Shinkansen Hayabusa Toward Tokyo

04/17/2018 18:40 Depart

18:40

Dept.Hayabusa No.48 For Tokyo

19:00
19:41

Dept.Hayabusa No.96 For Sendai(Miyagi)