Menu

Setting & Language
Close ×

Hikone Sta. : Mitsuya Line:via Maple Town Toward Kenritsu Daigaku [Hikone City]

10/08/2022 First Train

8:00
08:22

Dept.Mitsuya Line:via Maple Town For Kenritsu Daigaku [Hikone City]{Ohmi Railway Kokoku Bus}

9:00
09:30

Dept.Mitsuya Line:via Maple Town For Shiritsu Byoin mae{Ohmi Railway Kokoku Bus}