Omiya(Saitama) : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 06:58 Depart

6:00
06:58

Hayabusa No.1 For Shin-Hakodate-Hokuto

7:00
07:26

Hayabusa No.3 For Shin-Aomori

07:42

Hayabusa No.101 For Morioka

07:58

Hayabusa No.5 For Shin-Aomori