Japan Rail Pass

Shinjuku - Sapporo(Hokkaido)

04/17/2018 First Train

Route

4

04:43 → 06:46
Time26 hr 3 min Ticket24,240 yen

04:43

Shinjuku

Ticket / 14,140 yen (For Sapporo(Hokkaido))

JRJR

Yamanote Line Toward Ikebukuro

9min

04:52

Ikebukuro

Transfer

Transfer

Transfer 3 min
Wait 5 min

05:00

Ikebukuro

JRJR

Saikyo Line (For Kawagoe)

36min

05:36

Omiya(Saitama)

Transfer

Transfer

Transfer 10 min
Wait 44 min

06:30

Omiya(Saitama)

Reserved Seat / 10,100 yen (For Shin-Hakodate-Hokuto)

Bullet Train

Yamabiko No.51 (Series E5/H5) (For Morioka)

89min

07:59

Sendai(Miyagi)

Transfer

Transfer

Transfer 1 min
Wait 6 min

08:06

Sendai(Miyagi)

Bullet Train

Hayabusa No.1 (Series E5/H5) (For Shin-Hakodate-Hokuto)

167min

10:53

Shin-Hakodate-Hokuto

Transfer

Transfer

Transfer 8 min
Wait 236 min

14:57

Shin-Hakodate-Hokuto

JRJR

Hakodate Line (For Oshamambe Via Sawara)

175min

17:52

Oshamambe

Transfer

Transfer

Transfer 3 min
Wait 93 min

19:28

Oshamambe

JRJR

Muroran Line (For Muroran)

96min

21:04

Higashi-Muroran

Transfer

Transfer

Transfer 1 min
Wait 55 min

22:00

Higashi-Muroran

JRJR

Muroran Line (For Tomakomai)

75min

23:15

Tomakomai

Transfer

Transfer

Transfer 3 min
Wait 382 min

05:40

Tomakomai

JRJR

Chitose Line (For Sapporo)

66min

06:46

Sapporo(Hokkaido)

Reserved Seat