Japan Rail Pass

Shinjuku - Sapporo(Hokkaido)

04/17/2018 First Train

Route

5

04:43 → 19:59
Time39 hr 16 min Ticket24,240 yen

04:43

Shinjuku

Ticket / 14,140 yen (For Sapporo(Hokkaido))

JRJR

Yamanote Line Toward Ikebukuro

9min

04:52

Ikebukuro

Transfer

Transfer

Transfer 3 min
Wait 5 min

05:00

Ikebukuro

JRJR

Saikyo Line (For Kawagoe)

10min

05:10

Akabane

Transfer

Transfer

Transfer 4 min
Wait 6 min

05:20

Akabane

JRJR

Utsunomiya Line (For Utsunomiya)

15min

05:35

Omiya(Saitama)

Transfer

Transfer

Transfer 10 min
Wait 45 min

06:30

Omiya(Saitama)

Reserved Seat / 10,100 yen (For Shin-Hakodate-Hokuto)

Bullet Train

Yamabiko No.51 (Series E5/H5) (For Morioka)

89min

07:59

Sendai(Miyagi)

Transfer

Transfer

Transfer 1 min
Wait 112 min

09:52

Sendai(Miyagi)

Bullet Train

Hayabusa No.7 (Series E5/H5) (For Shin-Hakodate-Hokuto)

146min

12:18

Shin-Hakodate-Hokuto

Transfer

Transfer

Transfer 8 min
Wait 1218 min

08:44

Shin-Hakodate-Hokuto

JRJR

Hakodate Line (For Oshamambe)

152min

11:16

Oshamambe

Transfer

Transfer

Transfer 3 min
Wait 245 min

15:24

Oshamambe

JRJR

Muroran Line (For Higashi-Muroran)

89min

16:53

Higashi-Muroran

Transfer

Transfer

Transfer 1 min
Wait 2 min

16:56

Higashi-Muroran

JRJR

Muroran Line (For Tomakomai)

79min

18:15

Tomakomai

Transfer

Transfer

Transfer 3 min
Wait 23 min

18:41

Tomakomai

JRJR

Chitose Line (For Teine)

78min

19:59

Sapporo(Hokkaido)

Reserved Seat