Japan Transit Planner


Japan Rail Pass

Shinjuku - Aomori

Shinjuku - Aomori

04/17/2018 13:21 To

04/17/2018 13:21 To

09:11 → 12:53

Time / 3 hr 42 min Ticket / 16,620 yen


■Shinjuku Platform 4

| Shonan-Shinjuku Line Rapid (For Utsunomiya)

| 09:11-09:41 [30 min]

| 10,150 yen

◇Omiya(Saitama) Platform 11

| Transfer

| 09:41-10:00 [Transfer 10 min + Wait 9 min]

◇Omiya(Saitama)

| Hayabusa No.13 (Series E5/H5) (For Shin-Hakodate-Hokuto)

| 10:00-12:35 [155 min]

| (Reserved Seat / 6,470yen)

◇Shin-Aomori Platform 13

| Transfer

| 12:35-12:47 [Transfer 8 min + Wait 4 min]

◇Shin-Aomori

| Ou Line (For Aomori)

| 12:47-12:53 [6 min]

■Aomori Platform 2


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.