Japan Transit Planner


Japan Rail Pass

Shinjuku - Aomori

Shinjuku - Aomori

04/17/2018 13:21 To

04/17/2018 13:21 To

09:11 → 12:53

Time / 3 hr 42 min Ticket / 17,350 yen


■Shinjuku Platform 8

| Chuo Line Rapid (For Tokyo)

| 09:11-09:25 [14 min]

| 10,150 yen

◇Tokyo Platform 1

| Transfer

| 09:25-09:36 [Transfer 11 min + Wait 0 min]

◇Tokyo Platform 23

| Hayabusa No.13 (Series E5/H5) (For Shin-Hakodate-Hokuto)

| 09:36-12:35 [179 min]

| (Reserved Seat / 7,200yen)

◇Shin-Aomori Platform 13

| Transfer

| 12:35-12:47 [Transfer 8 min + Wait 4 min]

◇Shin-Aomori

| Ou Line (For Aomori)

| 12:47-12:53 [6 min]

■Aomori Platform 2


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.