Japan Transit Planner


Japan Rail Pass

Shinjuku - Aomori

Shinjuku - Aomori

04/17/2018 14:21 To

04/17/2018 14:21 To

08:28 → 13:50

Time / 5 hr 22 min Ticket / 16,110 yen


■Shinjuku Platform 3

| Saikyo Line Commuter Rapid (For Kawagoe) The Car No.1.4.7.10

| 08:28-09:00 [32 min]

| 10,150 yen

◇Omiya(Saitama) Platform 21

| Transfer

| 09:00-09:14 [Transfer 10 min + Wait 4 min]

◇Omiya(Saitama) Platform 17

| Yamabiko No.53 (Series E5/H5) (For Morioka)

| 09:14-12:07 [173 min]

| (Reserved Seat / 5,960yen)

◇Morioka Platform 13

| Transfer

| 12:07-12:37 [Transfer 1 min + Wait 29 min]

◇Morioka Platform 14

| Hayabusa No.17 (Series E5/H5) (For Shin-Aomori)

| 12:37-13:29 [52 min]

| (Reserved Seat)

◇Shin-Aomori Platform 12

| Transfer

| 13:29-13:44 [Transfer 8 min + Wait 7 min]

◇Shin-Aomori

| Ou Line (For Aomori)

| 13:44-13:50 [6 min]

■Aomori Platform 5


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.