info

Chính sách Quyền riêng tư

個人情報保護方針

Jorudan Co., Ltd. (Trong Chính sách Quyền riêng tư, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” đề cập tới Jorudan Co., Ltd.) coi việc bảo vệ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp là nghĩa vụ xã hội quan trọng của các công ty.

ジョルダン株式会社(以下、当社といいます。)は、お客様を始めとする多くの皆様からお預かりする個人情報の保護が、企業にとっての重要な社会的責務であると考えております。

Nhằm thực hiện trách nhiệm này, chúng tôi ban hành Chính sách Quyền riêng tư, để cung cấp thông tin cho các cán bộ và nhân viên của chúng tôi, và sử dụng thông tin cá nhân một cách phù hợp, cố gắng hết sức để xây dựng lòng tin với các khách hàng của chúng tôi.

当社は、この重要な責務を果たすべく、以下の通り個人情報保護方針を定め、当社役員及び従業員に周知し、個人情報の取り扱いに万全を期することで、皆様の信頼を得られるよう努めてまいります。

Chính sách Quyền riêng tư

個人情報保護方針

1. Trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng và thông báo trước với quý vị. Ngoài ra, xét về công việc, chúng tôi tôn trọng các thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng chúng một cách phù hợp.

個人情報の取得を行う場合には、その利用目的を特定し、原則として事前にお知らせいたします。また、取得した個人情報につきましては、業務内容を考慮し、適切にお取り扱いいたします。

2. Để quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân, chúng tôi đã xây dựng những chính sách phòng ngừa và khắc phục đối với hành vi truy cập trái phép thông tin cá nhân, cũng như trong trường hợp thông tin cá nhân bị mất, tiêu hủy, giả mạo và rò rỉ.

個人情報を厳正に管理するため、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん及び漏えい等に対する予防ならびに是正に関する対策を実施いたします。

3. Chúng tôi tuân thủ mọi luật pháp và các quy định khác liên quan tới việc bảo vệ thông tin cá nhân.

個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守いたします。

4. Chúng tôi triển khai hoạt động giáo dục cho các cán bộ và nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân.

役員及び従業員の教育を実施し、個人情報保護に関する意識の向上を図ってまいります。

5. Chúng tôi sẽ cải tiến hệ thống nội bộ liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét lại hệ thống này khi cần và liên tục cải tiến.

個人情報保護に関する内部体制の整備に努めてまいります。また、これを適宜見直し、継続的に改善してまいります。

info

Cách xử lý thông tin cá nhân

個人情報のお取り扱いについて

Cách xử lý thông tin cá nhân do Jorudan Co., Ltd. (Trong Chính sách Quyền riêng tư, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” đề cập tới Jorudan Co., Ltd.) thu thập sẽ được công bố dưới đây.

ジョルダン株式会社(以下、当社といいます。)が取得・利用させていただく個人情報の取り扱いについて、以下に公表いたします。

Nội dung

内容

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, chúng tôi sẽ hạn chế thông tin này ở nội dung tối thiểu cần thiết để cung cấp dịch vụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email v.v.

当社が取得する個人情報に関しては、原則として氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、サービスの提供等の業務上、必要最低限の内容に限定しております。

Ngoài ra, khi chúng tôi thu thập bất kỳ mục thông tin tùy chọn nào khác, mục này sẽ được hiển thị là mục tùy chọn.

なお、それ以外の任意事項を取得させていただく場合には、任意事項であることを表記させていただきます。

Mục đích Sử dụng

利用目的

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau. Và chúng tôi không sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác khi chưa được sự chấp thuận của quý vị.

当社は、以下の目的の範囲内で、個人情報を利用させていただきます。ご本人の同意なく、個人情報を以下の目的以外に利用することはありません。

1. Trả lời truy vấn

お問い合わせへの対応

Xác thực danh tính khi trả lời truy vấn

お問い合わせへの対応に必要なご本人確認のため

2. Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ

製品・サービスの提供

Xác nhận Đơn đăng ký, Cung cấp

お申込確認・配送のため

Hóa đơn, biên lai cho giá mua hoặc phí sử dụng

ご購入代金・ご利用料金の請求・受領のため

Xác thực danh tính khi sử dụng

ご利用時のご本人認証のため

Thay đổi, dừng hoặc hủy điều kiện cung cấp và thông báo hủy hợp đồng

提供条件の変更・停止・中止または契約解除の通知のため

Cung cấp dịch vụ hậu mãi liên quan

関連するアフターサービスの提供のため

3. Quảng cáo và tiếp thị

広告宣伝・マーケティング

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ

製品・サービスについてのご案内のため

Tiến hành các bài khảo sát bằng bảng câu hỏi

アンケート調査の実施のため

Gửi phần thưởng và giải thưởng liên quan tới bảng câu hỏi, các chương trình quảng cáo, v.v.

アンケート・キャンペーン等に関連して、謝礼・景品等を送付するため

4. Cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ, Phát triển Sản phẩm và Dịch vụ mới

製品・サービスの改善・新規開発

Phân tích thống kê và cải thiện việc sử các dụng sản phẩm và dịch vụ, cũng như tham khảo để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

製品・サービスの利用状況を統計的に分析し、既存製品・サービスの改善または新製品・サービスの開発の参考とするため

5. Tuyển dụng Nhân viên

従業員の採用

Để lựa chọn nhân viên, trả lời các truy vấn và gửi các tài liệu cần thiết

採用選考、お問い合わせの回答やご請求いただいた資料の送付のため

Cung cấp cho Bên thứ ba

第三者提供

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba ngoại trừ trong những trường hợp sau.

ご提供いただきました個人情報は、次の場合を除き第三者に開示することはいたしません。

1. Đã xin chấp thuận của quý vị

ご本人の同意がある場合

2. Để đạt được mục đích, chúng tôi sẽ ủy thác thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết cho các bên thứ ba.

利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取り扱いを外部に委託する場合

3. Dưới dạng dữ liệu thống kê, xử lý thông tin khi đã loại bỏ thông tin cá nhân

統計的なデータとして、個人を識別できない状態に加工した場合

4. Trong trường hợp có nhu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ mạng sống con người, sức khỏe và tài sản của con người.

人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合

5. Khi luật pháp và quy định yêu cầu

法令等により提供を求められた場合

Quản lý An toàn

安全管理

Để quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân, chúng tôi đã xây dựng những chính sách phòng ngừa và khắc phục đối với hành vi truy cập trái phép thông tin cá nhân, cũng như trong trường hợp thông tin cá nhân bị mất, tiêu hủy, giả mạo và rò rỉ.

個人情報を厳正に管理するため、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん及び漏えい等に対する予防ならびに是正に関する対策を実施いたします。

Ngoài ra, khi cung cấp thông tin cá nhân qua internet, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo bảo mật, bằng cách cung cấp thông tin cá nhân mã hóa bằng SSL (Secure Sockets Layer - Mã hóa Tầng ổ Bảo mật) và sử dụng công nghệ bảo mật tương ứng.

また、ウェブページ等にてインターネット経由で個人情報をご提供いただきます際には、不正アクセスに備え、SSL(Secure Sockets Layer)による個人情報の暗号化またはこれに準ずるセキュリティ技術を施し、安全性の確保に努めます。

Tiết lộ, Chỉnh sửa và Tạm dừng sử dụng v.v.

開示・訂正・利用停止等

Nếu quý vị muốn tiết lộ, chỉnh sửa hoặc ngừng sử dụng đối với nội dung thông tin cá nhân do quý vị cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với phòng cung cấp sản phẩm và dịch vụ đó của chúng tôi.

当社にご提供いただいた個人情報の内容に関して、開示・訂正・利用停止等を希望される場合は、個人情報をご提供いただいた当社の製品・サービス提供部門にお問い合わせください。

Nếu quý vị có thắc mắc về chính sách này, đây là địa chỉ quý vị có thể liên hệ với chúng tôi:

ご不明な点等がありましたら、下記窓口までお問い合わせください。

2-5-10 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10

Jorudan Co., Ltd. Corporate Planning Office Personal Information Representatives (Đại diện phụ trách Thông tin Cá nhân Văn phòng Kế hoạch Doanh nghiệp của Jorudan Co., Ltd.)

ジョルダン株式会社 経営企画室 個人情報担当

mail_webmaster

Khiếu nại và tư vấn

苦情・相談

Nếu quý vị có khiếu nại và tư vấn liên quan tới thông tin cá nhân, đây là địa chỉ quý vị có thể liên hệ với chúng tôi:

個人情報に関する苦情・相談につきましても、以下の窓口にお問い合わせください。

2-5-10 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10

Jorudan Co., Ltd. Corporate Planning Office Personal Information Representatives (Đại diện phụ trách Thông tin Cá nhân Văn phòng Kế hoạch Doanh nghiệp của Jorudan Co., Ltd.)

ジョルダン株式会社 経営企画室 個人情報担当

mail_webmaster
info

Cách thức chúng tôi sử dụng Cookie và Google Analytics trong dịch vụ Internet

インターネットサービスにおけるクッキー(Cookie)およびGoogle アナリティクスの利用について

Cách thức chúng tôi sử dụng Cookie

クッキー(Cookie)の利用について

Chúng tôi có thể sử dụng Cookie để tìm hiểu tình hình sử dụng nhằm mục đích cải thiện dịch vụ qua Internet.

当社では、運営するインターネットサービスにおいて、サービス向上を目的として、利用状況等の把握の為にクッキーを利用する場合があります。

Thông tin do Cookie tích lũy không bao gồm các thông tin xác định danh tính cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.).

クッキーに蓄積される情報には、個人を特定する情報(名前や住所、電話番号など)は含まれません。

Cách thức chúng tôi sử dụng Google Analytics

Google アナリティクスの利用について

Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics để thu thập và phân tích lệnh đăng nhập truy cập nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi qua Internet.

当社では、運営するインターネットサービスにおいて、サービス向上を目的として、アクセスログの収集・解析にGoogle アナリティクスを利用する場合があります。

Đối với thông tin do Google Analytics thu thập, vui lòng tham khảo trang web “Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của đối tác chúng tôi”.

Google アナリティクスで収集される情報等については、「ユーザーが Google パートナーのサイトやアプリを使用する際の Google によるデータ使用」のページをご参照ください。

info

Cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan tới mỗi sản phẩm và dịch vụ.

各製品・サービスの利用等に関する個人情報のお取り扱いについて

Trong trường hợp cách thức sử dụng thông tin cá nhân khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, mỗi trang web đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được ưu tiên.

ご利用いただく製品・サービスによって個人情報のお取り扱いが異なる場合には、それぞれの製品・サービスに関するウェブページ等の記載を優先するものとします。

Ngoài ra, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ khách hàng liên quan tới việc sử dụng mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ.

また、各製品・サービスの利用等に関連して、お客様から直接個人情報を取得する場合には、その利用目的を明示いたしております。Các ngôn ngữ của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích tham khảo, duy nhất bản gốc tiếng Nhật sẽ có hiệu lực. Ngôn ngữ điều chỉnh của điều khoản sử dụng này là tiếng Nhật.

言語翻訳した文となります。訳文にかかわらず、日本文を正とします。

[Trợ giúp & Học tập] [Chính sách Bảo mật Thông tin] [Chính sách Người dùng]