Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Asakusabashi : Tuyến Toei-Asakusa Hướng tới Oshiage

浅草橋 : 都営浅草線 押上方面

03/12/2020 17:06 Nơi xuất phát

2020/12/03 17:06 出発

17:06

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

17:11

Tuyến Toei-Asakusa Tốc hành giới hạn tiếp cận Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線アクセス特急 成田空港 行

17:13

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

17:16

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

17:18

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Shibayamachiyoda

都営浅草線快特 芝山千代田 行

17:21

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

17:26

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

17:30

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

17:35

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

17:38

Tuyến Toei-Asakusa Tốc hành giới hạn tiếp cận Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線アクセス特急 成田空港 行

17:43

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

17:47

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

17:51

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

17:54

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

17:57

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

18:00
18:01

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:04

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行

18:07

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

18:12

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:15

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

18:17

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

18:22

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:25

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行

18:28

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

18:32

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:35

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行

18:38

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

18:41

Tuyến Toei-Asakusa Keisei-Takasago

都営浅草線 京成高砂 行

18:45

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

18:48

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

18:53

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:57

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行