Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo - Chùa Kiyomizu-dera{Điểm du lịch}

東京 - 清水寺(京都)〔スポット〕

26/05/2022 19:54 Nơi xuất phát

2022/05/26 19:54 発

Tùy chọn Lộ trình検索条件設定

Loại vé :

運賃種類 : 切符

Tàu tốc hành Giới hạn Thu phí : Không có yêu cầu đặc biệt

有料特急利用 : おまかせ

Máy bay : Không có yêu cầu đặc biệt

飛行機利用 : おまかせ

Chỉ định chỗ ngồi : Ghế đặt chỗ

座席指定 : 指定席

Chỉ định tàu ưu tiên : Ưu tiên Nozomi

優先列車指定 : のぞみ優先

Lộ trình

1

20:00 → 23:09
Nhanh
giờ3 giờ 9 phút14.430 yen

Vé / 8.360 yen (Đi Kyoto)

Ghế Đặt Chỗ / 5.810 yen (Đi Kyoto)

Tàu cao tốc

Nozomi số109 (Hệ N700) (Đến Hiroshima)

のぞみ109号(N700系)(広島行)

Vị trí lên xe ?

133phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 10 phút
Chờ đợi 5 phút

Vé / 260 yen (Đi Higashiyama(Kyoto))

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Karasuma (Đến Hội Quán Quốc Tế)

京都地下鉄烏丸線(国際会館行)

Vị trí lên xe ?

5phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 3 phút
Chờ đợi 3 phút

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Tozai (Đến Rokujizo)

京都地下鉄東西線(六地蔵行)

4phút
T10

22:43

Higashiyama(Kyoto)

東山(京都)

Đi bộ

đi bộ từ Cửa ra 1

出口1から徒歩

26phút

(23:09)

Chùa Kiyomizu-dera

清水寺(京都)

Lộ trình

2

20:12 → 23:48
giờ3 giờ 36 phút14.110 yen

Vé / 8.360 yen (Đi Kyoto)

Ghế Đặt Chỗ / 5.490 yen (Đi Kyoto)

Tàu cao tốc

Ánh Sáng số663 (Hệ N700) (Đến Shin-Osaka)

ひかり663号(N700系)(新大阪行)

Vị trí lên xe ?

165phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 10 phút
Chờ đợi 1 phút

Vé / 260 yen (Đi Higashiyama(Kyoto))

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Karasuma (Đến Hội Quán Quốc Tế)

京都地下鉄烏丸線(国際会館行)

Vị trí lên xe ?

5phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 3 phút
Chờ đợi 1 phút

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Tozai (Đến Rokujizo)

京都地下鉄東西線(六地蔵行)

5phút
T10

23:22

Higashiyama(Kyoto)

東山(京都)

Đi bộ

đi bộ từ Cửa ra 1

出口1から徒歩

26phút

(23:48)

Chùa Kiyomizu-dera

清水寺(京都)

Lộ trình

3

22:20 → 06:22
ChậmXe buýt
giờ8 giờ 2 phút6.960 yen

(22:20)

Tokyo

東京

Đi bộ

đi bộ từ Cửa ra phía nam Yaesu

八重洲南口から徒歩

10phút

Tokyo Eki〔Xe buýt Cao tốc〕

東京駅〔高速バス〕

Vé / 6.700 yen (Đi Kyoto Eki〔Xe buýt Cao tốc〕)

Xe buýt Tốc hành Đường cao tốc

Tàu tốc hành Giới hạn New StarTokyo (Đến Trạm Kawachi-Eiwa (Higashiosaka))

東京特急ニュースター号東102便(東大阪永和駅行)

385phút

04:55

Kyoto Eki〔Xe buýt Cao tốc〕

京都駅〔高速バス〕

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 12 phút
Chờ đợi 20 phút

Vé / 260 yen (Đi Higashiyama(Kyoto))

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Karasuma (Đến Hội Quán Quốc Tế)

京都地下鉄烏丸線(国際会館行)

Vị trí lên xe ?

5phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 3 phút
Chờ đợi 16 phút

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Tozai (Đến Rokujizo)

京都地下鉄東西線(六地蔵行)

5phút
T10

05:56

Higashiyama(Kyoto)

東山(京都)

Đi bộ

đi bộ từ Cửa ra 1

出口1から徒歩

26phút

(06:22)

Chùa Kiyomizu-dera

清水寺(京都)

Lộ trình

4

20:12 → 09:05
giờ12 giờ 53 phút14.340 yen

Vé / 8.360 yen (Đi Kyoto)

Ghế Đặt Chỗ / 5.490 yen (Đi Kyoto)

Tàu cao tốc

Ánh Sáng số663 (Hệ N700) (Đến Shin-Osaka)

ひかり663号(N700系)(新大阪行)

Vị trí lên xe ?

165phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 10 phút
Chờ đợi 1 phút

Vé / 260 yen (Đi Higashiyama(Kyoto))

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Karasuma (Đến Hội Quán Quốc Tế)

京都地下鉄烏丸線(国際会館行)

Vị trí lên xe ?

5phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 3 phút
Chờ đợi 1 phút

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Tozai (Đến Rokujizo)

京都地下鉄東西線(六地蔵行)

5phút
T10

23:22

Higashiyama(Kyoto)

東山(京都)

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 5 phút
Chờ đợi 556 phút

Higashiyama Sanjo〔Xe buýt Kyoto〕

東山三条〔京都バス〕

Vé / 230 yen (Đi Kiyomizumichi〔Xe buýt Kyoto〕)

Xe buýt

臨東山系統 (Đến Trạm Kyoto)

臨東山系統(京都駅前行)

8phút

08:51

Kiyomizumichi〔Xe buýt Kyoto〕

清水道〔京都バス〕

Đi bộ

Đi Bộ

徒歩

14phút

(09:05)

Chùa Kiyomizu-dera

清水寺(京都)

Lộ trình

5

20:00 → 09:05
giờ13 giờ 5 phút14.660 yen

Vé / 8.360 yen (Đi Kyoto)

Ghế Đặt Chỗ / 5.810 yen (Đi Kyoto)

Tàu cao tốc

Nozomi số109 (Hệ N700) (Đến Hiroshima)

のぞみ109号(N700系)(広島行)

Vị trí lên xe ?

133phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 10 phút
Chờ đợi 5 phút

Vé / 260 yen (Đi Higashiyama(Kyoto))

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Karasuma (Đến Hội Quán Quốc Tế)

京都地下鉄烏丸線(国際会館行)

Vị trí lên xe ?

5phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 3 phút
Chờ đợi 3 phút

Tàu điện ngầmTàu điện ngầm

Tàu Điện Ngầm Thành Phố Kyoto-Tuyến Tozai (Đến Rokujizo)

京都地下鉄東西線(六地蔵行)

4phút
T10

22:43

Higashiyama(Kyoto)

東山(京都)

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 5 phút
Chờ đợi 595 phút

Higashiyama Sanjo〔Xe buýt Kyoto〕

東山三条〔京都バス〕

Vé / 230 yen (Đi Kiyomizumichi〔Xe buýt Kyoto〕)

Xe buýt

臨東山系統 (Đến Trạm Kyoto)

臨東山系統(京都駅前行)

8phút

08:51

Kiyomizumichi〔Xe buýt Kyoto〕

清水道〔京都バス〕

Đi bộ

Đi Bộ

徒歩

14phút

(09:05)

Chùa Kiyomizu-dera

清水寺(京都)

Lộ trình

6

20:12 → 10:26
Dễ dàng
giờ14 giờ 14 phút14.080 yen

Vé / 8.360 yen (Đi Kyoto)

Ghế Đặt Chỗ / 5.490 yen (Đi Kyoto)

Tàu cao tốc

Ánh Sáng số663 (Hệ N700) (Đến Shin-Osaka)

ひかり663号(N700系)(新大阪行)

165phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 10 phút
Chờ đợi 650 phút

Trạm Kyoto〔Xe buýt Kyoto〕

京都駅前〔京都バス〕

Vé / 230 yen (Đi Gojozaka〔Xe buýt Kyoto〕)

Xe buýt

臨東山系統 (Đến Đỉnh đông cầu Takanobashi)

臨東山系統(高野橋東詰行)

15phút

10:12

Gojozaka〔Xe buýt Kyoto〕

五条坂〔京都バス〕

Đi bộ

Đi Bộ

徒歩

14phút

(10:26)

Chùa Kiyomizu-dera

清水寺(京都)

Lộ trình

7

20:00 → 10:26
Dễ dàng
giờ14 giờ 26 phút14.400 yen

Vé / 8.360 yen (Đi Kyoto)

Ghế Đặt Chỗ / 5.810 yen (Đi Kyoto)

Tàu cao tốc

Nozomi số109 (Hệ N700) (Đến Hiroshima)

のぞみ109号(N700系)(広島行)

133phút

Transfer

Đổi tuyến

乗換

Đổi tuyến 10 phút
Chờ đợi 694 phút

Trạm Kyoto〔Xe buýt Kyoto〕

京都駅前〔京都バス〕

Vé / 230 yen (Đi Gojozaka〔Xe buýt Kyoto〕)

Xe buýt

臨東山系統 (Đến Đỉnh đông cầu Takanobashi)

臨東山系統(高野橋東詰行)

15phút

10:12

Gojozaka〔Xe buýt Kyoto〕

五条坂〔京都バス〕

Đi bộ

Đi Bộ

徒歩

14phút

(10:26)

Chùa Kiyomizu-dera

清水寺(京都)