Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Dịch vụ Japan Rail Pass Search là gì?

Japan Rail Pass (Vé tàu Nhật Bản) là vé trọn gói hiệu quả về chi phí dành riêng cho du khách nước ngoài, du khách có thể dùng vé này để đi tàu Shinkansen và các chuyến tàu của JR Group (Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản) trên khắp Nhật Bản. Với dịch vụ Japan Rail Pass Search (Tìm kiếm Vé tàu Nhật Bản), du khách có thể kiểm tra và tìm kiếm tất cả các lộ trình sẵn có, trừ các tàu Shinkansen Nozomi và Mizuho. Xin hãy đăng nhập vào trang chủ chính thức của Japan Rail Pass để biết thêm chi tiết về điều kiện sử dụng, tình trạng và giá vé v.v.

Dịch vụ Rail Pass Search có thể làm gì?

Tìm kiếm các lộ trình trừ Shinkansen Nozomi, Mizuho.

Kyoto←→Tokyo

Tìm kiếm tàu Shinkansen Hikari !

Japan Rail Pass