Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Higashi-Nihombashi : Tuyến Toei-Asakusa Hướng tới Oshiage

東日本橋 : 都営浅草線 押上方面

03/12/2020 17:09 Nơi xuất phát

2020/12/03 17:09 出発

17:09

Tuyến Toei-Asakusa Tốc hành giới hạn tiếp cận Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線アクセス特急 成田空港 行

17:12

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

17:14

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

17:17

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Shibayamachiyoda

都営浅草線快特 芝山千代田 行

17:20

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

17:25

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

17:29

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

17:33

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

17:37

Tuyến Toei-Asakusa Tốc hành giới hạn tiếp cận Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線アクセス特急 成田空港 行

17:41

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

17:46

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

17:49

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

17:53

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

17:56

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

17:59

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:00
18:02

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行

18:06

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

18:11

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:13

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

18:16

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

18:20

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:23

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行

18:27

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

18:31

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:34

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行

18:36

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行

18:40

Tuyến Toei-Asakusa Keisei-Takasago

都営浅草線 京成高砂 行

18:43

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Nhà ga 1, sân bay Narita

都営浅草線快特 成田空港 行

18:46

Tuyến Toei-Asakusa Inzaimakinohara

都営浅草線 印西牧の原 行

18:51

Tuyến Toei-Asakusa Aoto

都営浅草線 青砥 行

18:56

Tuyến Toei-Asakusa Tàu Nhanh Đặc Biệt Keisei-Narita

都営浅草線快特 京成成田 行

18:59

Tuyến Toei-Asakusa Imbanihon-Idai

都営浅草線 印旛日本医大 行