Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Hướng tới Shinosaka-Hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

26/05/2022 20:00 Nơi xuất phát

2022/05/26 20:00 出発

20:00

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số109 Hiroshima

始発のぞみ 109号 広島 行

20:09

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số259 Shin-Osaka

始発のぞみ 259号 新大阪 行

20:21

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số111 Okayama

始発のぞみ 111号 岡山 行

20:33

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số113 Okayama

始発のぞみ 113号 岡山 行

20:54

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số115 Himeji

始発のぞみ 115号 姫路 行

21:00
21:03

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số261 Shin-Osaka

始発のぞみ 261号 新大阪 行

21:12

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số263 Shin-Osaka

始発のぞみ 263号 新大阪 行

21:24

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số265 Shin-Osaka

始発のぞみ 265号 新大阪 行