Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo Eki : Tokyo-Kyoto & Osaka:Tốc hành Ngày Gran Hướng tới OCAT

東京駅 : 東京~京都・大阪:グラン昼 OCAT方面

29/09/2020 07:10 Nơi xuất phát

2020/09/29 07:10 出発

7:00
07:10

Chuyến tàu Đầu tiênグラン昼特急 1号 Bến Xe buýt Osaka Eki JR Kosoku{Xe buýt Cao tốc}

始発グラン昼特急 1号 大阪駅JR高速バスターミナル〔高速バス〕 行

8:00
08:10

Chuyến tàu Đầu tiênグラン昼特急 3号 Kyoto Eki{Xe buýt Cao tốc}

始発グラン昼特急 3号 京都駅〔高速バス〕 行