Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Hướng tới Shinosaka-Hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

29/09/2020 10:30 Nơi xuất phát

2020/09/29 10:30 出発

10:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số25 Hakata

始発のぞみ 25号 博多 行

10:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số87 Hiroshima

始発のぞみ 87号 広島 行

11:00
11:00

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số225 Shin-Osaka

始発のぞみ 225号 新大阪 行

11:09

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số27 Hakata

始発のぞみ 27号 博多 行

11:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số29 Hakata

始発のぞみ 29号 博多 行

11:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số89 Hiroshima

始発のぞみ 89号 広島 行