Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tàu Nhanh Tuyến Sobu Hướng tới Chiba

東京 : 総武線快速 千葉方面

29/09/2020 10:36 Nơi xuất phát

2020/09/29 10:36 出発

10:36

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Tsudanuma

総武線快速 津田沼 行

10:46

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Nhà ga 1, sân bay Narita

総武線快速 成田空港 行

10:55

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Kimitsu

総武線快速 君津 行

11:00
11:06

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Tuyến Sobu Chiba

始発総武線快速 千葉 行

11:15

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Nhà ga 1, sân bay Narita

総武線快速 成田空港 行

11:26

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Chiba

総武線快速 千葉 行

11:43

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Chiba

総武線快速 千葉 行

11:54

Tàu Nhanh Tuyến Sobu Kimitsu

総武線快速 君津 行